pork2

 

ITEM CHI TIẾT DESCRIPTION UNIT
THỊT HEO NẠC ĐÙI HEO KG XƯƠNG, DA PORK CUSHION MEAT LBS
NẠC VAI HEO KG XƯƠNG,   DA BNLS, SKNLS PORK   SHOULDER BUTT LBS
DA BÌ TÂY HỒ DA BÌ TÂY HỒ, 5# TAYHO COOKED THREAD   PORK SKIN, 5# LBS
SƯỜN HEO SƯỜN HEO CẮT, 30# PORK CHOP, 30# LBS