dry1

ITEM CHI TIẾT DESCRIPTION UNIT
BÁNH PHỞ BÁNH PHỞ CALI FOODS, 10#/BG CALI FOODS RICE NOODLE, 10#/BG BAG
BÁNH TRÁNG BANH TRANG 3 CÔ GÁI,   25cm, 12ozx44 THREE LADIES RICE   PAPER, 25cm, 12ozx44 BOX
BOT BAP BOT BAP, 50#/BG CORN STARCH, 50# BAG
BOT NGOT BOT NGOT BICH   AJINOMOTO, 50# AJINOMOTO MSG, 50# BAG
BOT NGOT THUNG   AJINOMOTO, 100# AJINOMOTO MSG, 100# DRUM
BUN BUN 3 CO GAI, 32ozx24 THREE LADIES   VERMICELLI, 32ozx24 BOX
BUN QUE HUONG,   32ozx30 802, QUEHUONG   VERMICELLI, 32ozx30 BOX
CAFE CAFÉ
CAFE PHAP, 10#/BX FRENCH ROASTED   COFFEE, 10#/BX BOX
CHANH MUỐI CHANH MUỐI, 24/BOX SALTED LEMON, 24JR/BX BOX
DẤM TRẮNG DẤM TRẮNG, 1×4 VINEGAR, 1×4 BOX
DẦU ĂN KING DẦU ĂN KING, 5GAL SOYBEAN OIL, 5GAL BOX
DẦU HÀO LKK DẦU HÀO LKK, 5×6 PANDA, LKK OYSTER   SAUCE, 5×6 CASE
DAU ME DAU ME LKK, 1×4 LKK SESAME OIL, 1×4 BOX
ĐINH HƯƠNG ĐINH HƯƠNG, 1# DRY CLOVE, 1# LBS
ĐƯỜNG CÁT ĐƯỜNG CÁT, 50# SUGAR, 50# BAG
ĐƯỜNG PHÈN ĐƯỜNG PHÈN, 16ozx50 ROCK SUGAR, 16ozx50 BOX
ĐŨA TOGO ĐŨA TOGO,   1800CA85P/BX BAMBOO CHOPSTICK,   1800PRS/BOX BOX
GẠO GẠO ÔNG ĐỊA, 50# BUDDA RICE, 50# BAG
GẠO TẤM 3 CÔ GÁI, 50# THREE LADIES BROKEN   RICE, 50# BAG
GIÁ GIÁ , 10# BEAN SPROUT, 10# BAG
GỪNG GỪNG TƯƠI, 30# FRESH GINGER, 30# BOX
GUEST CHECK GUEST CHECK, 6000PM GUEST CHECK 6000PM BOX
HÀNH HƯƠNG HÀNH HƯƠNG, 40# FRESH SHALLOT, 40# BAG
HỒI HỒI, 1# DRY ANISTAR, 1# LBS
HỘT NGÒ HỘT NGÒ, 1# DRY CORIANDER SEED,   1# LBS
MUỐI MUỐI, 50# SALT, 50# BAG
NƯỚC MẮM NƯỚC MẮM 3 CUA, 12BTL 3 CRABS FISH SAUCE,   12 BTL BOX
NƯỚC MẮM CÁ, 2 CUA,   12 BTL 2 CRABS FISH SAUCE,   12BTL BOX
NƯỚC MẮM MỰC, 12BTL SQUID FISH SAUCE,   12BTL BOX
QUẾ CÂY KHÔ QUẾ CÂY KHÔ, 1# DRY CINAMON, 1# LBS
SỮA HỘP SỮA HỘP NAPA, 48CANS NAPA CONDENSED MILK,   48CAN CASE
BAO NILON BAO NILON HAPPY FACE HAPPY FACE TSHIRT   BAG BOX
TIỂU HỒI TIỂU HỒI, 1# FENNEL SEED, 1# LBS
TƯƠNG TƯƠNG ĐEN KC, 5×6 KC HOISIN SAUCE, 5×6 CASE
TƯƠNG ĐEN LKK, 5×6 LKK HOISIN SAUCE, 5×6 CASE
TƯƠNG ĐEN LKK CHAI,   20ozx12 LKK HOISIN SAUCE,   20ozx12 BOX
TƯƠNG ĐEN TOGO,   500BG/BX HOISIN SAUCE TOGO,   500BG/BX BOX
TƯƠNG ĐỎ LỚN, 28ozx12 SIRACHA HOT SAUCE,   28ozx12 BOX
TƯƠNG ĐỎ NHỎ, 17ozx12 SIRACHA HOT SAUCE,   17ozx12 BOX
TƯƠNG ĐỎ TOGO SIRACHA TOGO BOX
TƯƠNG ỚT BẰM, 1×4 CHILLI GARLIC SAUCE,   1×4 BOX
XÍ MUỘI XÍ MUỘI, 24JRS PLUM SAUCE, 24JRS BOX